در حال بارگزاری....
دانلود

ویژگیهای صدا (دامنه٬ جابه جایی٬ دوره٬ فرکانس و طول موج)

Sound Properties (Amplitude, Period, Frequency, Wavelength)
Amplitude = دامنه
Period = دوره
Frequency = فرکانس
Wavelength = طول موج


مطالب پیشنهادی