قاتل کوروش هخامنشی

9.1 هزار بازدید
9.1 هزار بازدید
1 دیدگاه
مهدی در 5 سال پیش گه خوردی بی شرفی که می گی کوروش خونریز خونریز خودتی وهفت جد و آبادت