در حال بارگزاری....
دانلود

مومیایی هخامنشی

مومیایی پیدا شده در شیراز که جسد احتمالا مربوط به دوران هخامنشی بوده ، تصاویر آغازین تصاویر مارهایی است که در کنار تابوت (مومیایی و گنج های درون آن) بوده و از آنها حفاظت می کردند.
متاسفانه گنج های متعلق به این مومیایی به سرقت رفته است.