در حال بارگزاری....
دانلود

دوره مدیریت برند آموزش برند تدریس برند بهزاد حسین عباسی درس 4

09121724677 | 09128724677 behzadabbasi.ir | behzadabbasi.com بهزاد حسین عباسی مدرس برندینگ مدرس برند سازی مدرس برند مدرس بازاریابی مدرس فروش مدرس اصول و فنون مذاکره استاد برندینگ تدریس دوره های برند در سازمان شما مدرس

مدیریت تلگرام https://telegram.me/crm_marketing

اینستاگرام https://www.instagram.com/behzadabbasi08/

مدرس برند استاد برند تدریس برند بهزاد حسین عباسی


9 تیر 96