در حال بارگزاری....
دانلود

بخش هایی از ویدئوی مصاحبه رادیو 808 شماره 41-مصاحبه با مهندس علی اکبر معین فر،پدر مهندسی زلزله ایران

بخش هایی از ویدئوی مصاحبه رادیو 808 شماره 41-مصاحبه با مهندس علی اکبر معین فر،پدر مهندسی زلزله ایران
توضیح:
http://www.civil808.com/article/ac/331
در این قسمت جناب مهندس معین فر که وزیر نفت در دوران اوایل انقلاب کشور بوده اند در ارتباط با ر
فتار انسانی مردم اوایل انقلاب با زمان حال مقایسه ای مطرح میکنند که همراه با بغض ایشان میباشد
دانلود فایل صوتی کامل مصاحبه شماره 41 رادیو 808:
http://www.saze808.com/Radio808-41-(Saze808.com).mp3


مطالب پیشنهادی