در حال بارگزاری....
دانلود

مصاحبه رادیو جوان با مهندس ابراهیمی کارآفرین و بنیانگذار MBA یکشاله حرفه ای و mini MBA در ایران

مصاحبه رادیو جوان با مهندس ابراهیمی کارآفرین و بنیانگذار MBA یکشاله حرفه ای و mini MBA در ایران
مهندس حسین ابراهیمی ریاست هیئت مدیره موسسه مشاوران بنیانگذار MBA یکساله حرفه ای و mini MBA در ایران و کارآفرین برتر و و دریافت کننده تندیس نوآوری در همایش نوآوری در تولید و خدمات می باشد