در حال بارگزاری....
دانلود

مصاحبه مهندس مهندسی با واحد خبر پژوهشگاه

مصاحبه با آقای مهندس مهندسی رییس هیئت مدیره ایران و اروپا و شریك شركت cpt برزیل در حاشیه دومین همایش بین المللی فرصت های فناورانه نفت و گاز مهر 1394