در حال بارگزاری....

حدیث ولایت در غدیر

پاسخ به شبهات شبکه های وهابی از سوی شبکه ولایت (استاد حسینی قزوینی) www.velayattv.com
شیعه- سنی- شبکه ولایت – شبکه کلمه – نقد وهابیت- جالب - دیدنی - مهم –