در حال بارگزاری....
دانلود

آواز ابوعطا گوشه حجاز

برگرفته از آواز حجاز استاد پایور در آلبوم کنسرت اساتید موسیقی ایران که با سنتور لاکوک ساخته ی خودم اجرا کردم