در حال بارگزاری....
دانلود

آواز سبحان مهدی پور - خسرو و شیرین در آواز ابوعطا

ساز و آواز خسرو و شیرین ابوعطا/
با صدای: سبحان مهدی پور/
تار:محمد امین اکبرپور/
تنبک:ایرج طباطبایی/
از مجموعه ی "قصه آفاق" که در سال 1391 از انتشارات باربد منتشر گردید. sobhan mehdipour


مطالب پیشنهادی