در حال بارگزاری....
دانلود

فیلم رضایتمندی بیمار ایمپلنت دندان و جراحی لثه

فیلم رضایتمندی بیمار ایمپلنت دندان و جراحی لثه
بیمار با دندان آسیب دیده از بندرعباس به کلینیک دکتر ابراهیم گل مراجعه کردند. که در این کلینیک جراحی لثه ، ایمپلنت دندان و ترمیم دندان برای ایشان انجام شد.

https://drebrahimgol.com/implant-patient1

[فیلم رضایتمندی بیمار ایمپلنت دندان](https://drebrahimgol.com/implant-patient1)

ایمپلنت دندان جراحی لثه فیلم رضایتمندی بیمار دکتر سمیه ابراهیم گل متخصص ایمپلنت


7 خرداد 98
مطالب پیشنهادی