در حال بارگزاری....
دانلود

کاشت ایمپلنت دندان - فیلم رضایتمندی بیمار جناب آقای بابایی


کاشت ایمپلنت دندان - فیلم رضایتمندی بیمار جناب آقای بابایی

فیلم رضایتمندی جناب آقای بابایی بیمار ایمپلنت دندان، که از شمال کشور برای درمان ایمپلنت دندان خود به کلینیک دکتر سجودی مراجعه نمودند. ایشان کل فک بالا و پایین را ایمپلنت گذاشتند.

[ ایمپلنت دندان](https://drsojodi.com/all-about-implant)

https://drsojodi.com/dental-implant-patient-21-07-2019

کاشت ایمپلنت دندان - دکتر سجودی - متخصص ایمپلنت - رضایتمندی بیمار


1 مرداد 98
مطالب پیشنهادی