در حال بارگزاری....
دانلود

اذعان محمد خاتمی درباره اهمیت محور شرارت معین کردن ایران در دوره او، توسط بوش

خاتمی: مسیله محور شرارت معین کردن ایران (توسط بوش و امریکا) روابط ما را به موقعیتی رساند که شاید بدتر از موقعیتی بود که در آغاز انقلاب و اوج دشمنی های ایران و امریکا وجود داشت.


30 اردیبهشت 98