در حال بارگزاری....
دانلود

آیت الله بهجت:در نظر مرجع عالی قدر آیت الله مکارم شیرازی

نظر مرجع عالی قدر آیت الله ناصر مکارم شیرازی درباره اسوه ی سالکان آیت الله شیخ محمد تقی بهجت فومنی (ره). / برای شادی روح آیت الله بهجت صلوات بفرستید!!!