در حال بارگزاری....
دانلود

زنده زنده خوردن اسب آبی توسط شیر ها - دلخراش

افـراد احسـاسـاتی بـهتره نـبینن. زنده زنده خورده شدن اسب آبی توسط گروه شیر ها از شکاف ایجاد شده روی ستون فقرات.
اسب آبی به همراه بچش به گروه شیر ها برخورد کردن و شیر ها شروع کردن به شکار تنها راه خوردن اسب آبی همین روشیه که می بینید! غم انگیزه ولی خود اسب آبی هم تسلیم میشه و اجازه میده زنـــده زنـــده بخورنش خدا میدونه اسب آبی ماده و بچش چه صحبتی با هم میکنن ولی احتمالاً خداحافظی و اینکه مادر به بچه میگه دیگه اینجا آخر خطه.