در حال بارگزاری....
دانلود

گروه سرود ناشنوایان آوای بی صدای شیراز

سرود شاد شیرازی
با اجرای گروه سرود ناشنوایان آوای بی صدا - شیراز
ـــــــــــــــ آماده اجرا در همایشها،سمینارها، جشنها و سایر برنامه های فرهنگی ـــــــــــــــ تلفن هماهنگی و رزرو برنامه: ۰۹۳۶۷۷۶۰۳۵۰ ـــــــــــــــــ اطلاعات بیشتر در سایت ایران مراسم: www.IranMarasem.ir