در حال بارگزاری....
دانلود

گروه سرود ناشنوایان آوای دستان - سرود ایران

گروه سرود ناشنوایان آوای دستان - سرود ایران در اختتامیه بیست و هشتمین مسابقات کشتی نیرو های مسلح جهان - این برنامه به صورت کامل توسط ایران مجری طراحی، آذین بندی و اجرا شده است. همراه مدیر باشگاه ۰۹۱۲۸۲۳۹۱۰۵