در حال بارگزاری....
دانلود

فیلم موبایلی پات، راه یافته بخش اصلی

فیلم موبایلی پات، ساخته اعظم آقالویی. این فیلم در دومین دوره جشنواره فیلم و عکس همراه تهران در بخش اصلی به بخش داوری راه یافته است.