در حال بارگزاری....
دانلود

فیلم موبایلی نشانه، راه یافته بخش اصلی

فیلم موبایلی نشانه، ساخته سید زهیر مجاهد.

این فیلم در دومین دوره جشنواره فیلم و عکس همراه تهران در بخش اصلی به بخش داوری راه یافته است.