در حال بارگزاری....
دانلود

فیلم موبایلی زوال، راه یافته بخش اصلی

فیلم موبایلی زوال، ساخته علی اکبر هدایتی فرد. این فیلم در دومین دوره جشنواره فیلم و عکس همراه تهران در بخش اصلی به بخش داوری راه یافته است.