در حال بارگزاری....
دانلود

داستان موز - راز ارزانی موز چیه ؟ چه چیزی در پشت پرده ؟

تمام داستان در مورد یک میوه است که البته میوه نیست.بله،موز نوعی توت محسوب میشه.اما چه طور میشه که منابع موز هزاران کیلومتر دورتر از ما هستند ولی ارزون به دست ما میرسن؟در واقع در گذشته هم همینطور بوده.حتی صد سال پیش با 25 سنت میشد دوجین موز خرید.چرا؟همه چیز برمی گرده به یک دریانورد و یک راننده قطار...خیلی قبلتر از گوشی ها و آی پدها و ... چیز دیگری در کار بود،امروز چرا اینا ارزون به دستمون میرسه؟؟؟