در حال بارگزاری....
دانلود

تبدیل موز سیاه به موز سفید

آموزش:موز را در برنج میزارین 5 دقیقه (هیچ هوایی به موز نرسد) بعد موز را در سرد ترین دمای سشوار قرار دهید تمام