در حال بارگزاری....
دانلود

روبرویی دو تعزیه خوان برتر ایران برای اولین بار - حر و عباس

تعزیه حربن ریاحی اجرا شده در اراک سال 1392 در نقش حربن ریاحی: محسن هاشمی و در نقش حضرت عباس: شکرالله جعفری - خیلی عالی - تعزیه سرای سبز


مطالب پیشنهادی