در حال بارگزاری....
دانلود

تعزیه حضرت عباس با تعزیه خوانی استادحمزه کریمی گوجانی-3

تعزیه خوانی استاد حمزه کریمی در شهرگوجان،استاد حمزه کریمی،شهرگوجان،عبدالله علیمردانی گوجانی،تعزیه خوانی،گوجان مروارید چهلرمحال و بختیاری