در حال بارگزاری....
دانلود

اراده جدی بانک مرکزی بر ساماندهی موسسات غیر مجاز مالی

شبکه خبر- 24 خرداد 94- 10:00| عبدالناصر همتی رئیس شورای هماهنگی بانک های دولتی با تاکید بر اراده جدی بانک مرکزی بر ساماندهی موسسات غیر مجاز مالی گفت: برای ساماندهی این موسسه ها اراده قوای سه گانه نیاز است.