در حال بارگزاری....
دانلود

بانک مرکزی از نرخ شکنی بانک ها و موسسات مالی متخلف شکای

رادیو پیام - 27 اردیبهشت 94- 07:00| معاون نظارتی بانک مرکزی با بیان اینکه موسسات اعتباری بدون مجوز هنوز برای جذب سپرده سود با نرخ های بالاتر از نرخ های مصوب پرداخت می کنند گفت: در صورت ادامه این وضع بانک مرکزی از موسسات مالی متخلف با مرجع قضائی شکایت خواهد کرد.