در حال بارگزاری....
دانلود

انتقاد از موسسات مالی غیر مجاز

شبکه یک- 19 شهریور 94- 19:00| رییس کل بانک مرکزی گفت: با توجه به کاهش میزان تورم در کشور میزان سود تسهیلات هم باید کاهش یابد. ولی الله سیف از موسسات مالی غیر مجاز به علت رعایت نکردن قوانین و دستور العمل های بانک مرکزی و بر هم زدن قوانین انتقاد کرد.