در حال بارگزاری....
دانلود

برچسب وزیر صنعت به تحریم کنندگان خودروهای داخلی

شبکه دو- 12 شهریور 94- 20:30| آقای نعمت زاده وزیر با قدمت صنعت گفت قیمت خودرو پایین بیا نیست. و البته کسانی که خودروهای داخلی را تحریم کنند ضد انقلاب هستند.