در حال بارگزاری....
دانلود

گزارشگر بی بی سی : تحریم کنندگان ایران در حال چشیدن آثار تحریم نفت ایران هستند.

شبکه دولتی بی بی سی فارسی (BBCPersian) پنج شنبه 1 مارس (11 اسفند) در گزارشی به اجرایی کردن زودهنگام تحریم ایران از سوی شرکت های بیمه نفتی اشاره کرد.
مجری این شبکه در این زمینه گفت: هنوز چهار ماه به آغاز رسمی تحریم های آمریکا علیه ایران مانده اما شرکت های بزرگ بیمه های نفتی زودتر از موعد معاملات خود را با ایران قطع کرده اند. تصمیم به تحریم از سوی آمریکا از یک سو فروش نفت ایران را دشوارتر کرده و از سوی دیگر به التهاب بازار نفت دامن زده و قیمت ها را بالا برده است.
علی قدیمی گزارشگر بی بی سی نیز گزارش داد: تحری