در حال بارگزاری....
دانلود

لحظه شماری تحریم کنندگان ایران برای لغو تحریم ها

س از حدود سی و پنج سال تحریم های یکجانبه علیه ایران، این روزها کشورهای غربی،بیشتر دم از لغو تحریم ها می زنند.یک نمونه آن اجلاسی برای ورود به ایران در فردای پس از لغو تحریم هاست.اجلاسی که در لندن یعنی پایتخت یکی از اصلی ترین تحریم کنندگان ایران برگزار شد.جک استراو وزیر سابق امورخارجه انگلیس هم یکی از سخنرانان آن بود.انگار تحریم های یکجانبه علیه ایران،فشار اقتصادی زیادی را به غربی ها وارد آورده است.