در حال بارگزاری....
دانلود

ترک سیگار پس از 36 سال/قسمت سوم

گفتگو با جناب آقای لطیفی دانشجوی تکنسین ان ال پی که توانستند با قدرت شگرفشان پس از 36 سال سیگار خود را ترک نمایند.راززندگی نبض امید ایرانیان