در حال بارگزاری....
دانلود

ترک سیگار پس از 36 سال / قسمت دوم

گفتگو با جناب آقای لطیفی دانشجوی تکنسین ان ال پی که توانستند با قدرت شگرفشان پس از 36 سال سیگار را ترک نمایند.راززندگی نبض امید ایرانیان