در حال بارگزاری....
دانلود

ترک سیگار پس از 36 سال / قسمت اول

گفتگو با جناب آقای لطیفی،دانشجوی تکنسین ان ال پی که توانستند با قدرت شگرفشان ،پس از 36 سال سیگار خود را ترک نمایند.راززندگی نبض امید ایرانیان