در حال بارگزاری....
دانلود

دروغگویی شبکه کلمه.باشریفی۲مرتبه مناظره میکنیم نه 3 بار

پس از اینکه برادر عزیز ؛ آقای علی شریفی افتضاحاتی برای شبکه کلمه به بار اورد ؛ و از اول هم قرار بود تا دو مناظره برقرار شود ، شبکه کلمه بدون هماهنگی برنامه ای گذاشت و خواهان مناظره سومی بود . ولی یادشان رفته بود که عقیل بی عقل خودش در اولین مناظره شرط کرده بود که ۲ مناظره خواهد کرد . والسلام...


مطالب پیشنهادی