در حال بارگزاری....
دانلود

دروغگویی خدمتی،رئیس شبکه وهابی کلمه

متاسفانه دشمنی با شیعه،کار این وهابی را به جایی رسانده که به رسول الله ص و صحیح بخاری هم دروغ می بندد....قضاوت باشما...لطفا نشر دهید


مطالب پیشنهادی