در حال بارگزاری....

پیرزنی 69 ساله، پیرترین DJ جهان!...

روت فلاورز پیرزنی است که دست به کاری زده است که کمتر کسی آن را انجام می دهد. این زن 69ساله به عنوان پیرترین دی جی جهان شناخته می شود.