در حال بارگزاری....

پیرترین فرد جهان در سن 117 سالگی درگذشت