در حال بارگزاری....
دانلود

مشهدی زینب پیرزنی 88 ساله نوایگانی که هنوز ریوار می باف

ارسالی از اصغر هادی :
سایت نوایگان آنلاین
www.navayganonline.ir
مشهدی زینب پیرزنی 88ساله نوایگانی که هنوز ریوار می بافد

به گفته خودش ۷۰سال است که به اینکار مشغول می باشد

تصاویر این پیرزن نوایگانی مورد توجه خبرنگاران داراب و استان قرار گرفت


مطالب پیشنهادی