در حال بارگزاری....
دانلود

دشمن - تحلیل زیبای خانم تهمینه میلانی در مورد دشمن سازی

ما دائما در رسانه می گوییم فرهنگ غربی به ما حمله کرد. دشمن منتظر است از ما آتو بگیرد و این ها. حالا اگر دشمن بفهمد ما چند تا ایدزی داریم در جامعه چه استفاده ای از این می کند؟... بعد می گویند غربی ها نمی گذارند ما درست زدگی بکنیم. آیا غربی ها به شما می گویند شما با خانمتان درست صحبت نکنید؟ می گویند دندانتان را مسواک نزنید؟ می گویند حمام نکنید؟