در حال بارگزاری....

پروژه جهانی ساخت آنتی بیوتیک جدید

خطرات استفاده بیش از حد از آنتی بیوتیک ها از مدت ها پیش مشخص بود. حالا از دولت ها و شرکت های دارویی خواسته شده تا برای تولید آنتی بیوتیک های جدید و مقابله با میکروب های مقاوم سرمایه گذاری کنند. یک گزارش می گوید باکتری های مقاوم به دارو می توانند آنتی بیوتیک های موجود را بی مصرف کنند. اتفاقی که اثرات آن فاجعه بار خواهد بود