در حال بارگزاری....

آنتی بیوتیک ها ناکار آمد شده اند؟

مسوولان بهداشت بریتانیا در مورد افزایش مقاومت میکروبها به آنتی بیوتیکهای رایج هشدار داده اند. آنها میگویند استفاده نادرست از آنتی بیوتیکها باعث شده داروها کارایی گذشته را نداشته باشند و از مردم خواسته اند با هر سرفه یا سرماخوردگی درخواست تجویز آنتی بیوتیک نکنند.