در حال بارگزاری....
دانلود

تولید الکتریسیته به روشی بسیار جالب(قسمت بیست و سوم)

در این ویدئو خواهید دید که با سیم پیچ و آهن ربا می توان تولید الکتریسیته کرد.

برای مشاهده و استفاده از امکانات متنوع سایت آلینداس به آدرس روبرو مراجعه کنید:
www.Alindas.ir