در حال بارگزاری....
دانلود

تولید الکتریسیته به روشی بسیار جالب(قسمت چهارم)

در این ویدئو با با استفاده از سیم پیچ و آهن ربا الکتریسیته تولید می کنیم.