در حال بارگزاری....
دانلود

تولید الکتریسیته به روشی بسیار جالب(قسمت بیست و چهارم)

در این فیلم با تولید الکتریسیته به روش بسیار جالب آشنا خواهید شد. با استفاده از سیم پیچ الکتریسیته وارد شده با باتری را نگه داشته و لامپ همچنان روشن می ماند.

برای مشاهده و استفاده از امکانات متنوع سایت آلینداس به آدرس روبرو مراجعه کنید:
www.Alindas.ir