در حال بارگزاری....
دانلود

وام ازدواج 3میلیون وام مدرسه غیر انتفاعی 10 میلیون

ازدواج جوانان چقدر مسئله درجه 2 است که یک بانک با افتخار اعلام می کند که فقط در یک زمان محدود وام 3 میلیون ازدواج بی نوبت میدهد و به جای تسریع در امر وام ازدواج ، برای ثبت نام در مدارس غیر انتفاعی 10 میلیون وام در نظر گرفته، درحال حاضر رشد جمعیت در ایران از اسراییل ، انگلیس هم کم تره


مطالب پیشنهادی