در حال بارگزاری....
دانلود

جراحی زیبایی گوش یا عمل اتوپلاستی - سایت زیبایی سنتر

جراحی زیبایی گوش یا عمل اتوپلاستی - سایت زیبایی سنتر
جراحی زیبایی گوش معمولا برای تغییر اندازه و ظاهر گوش انجام میگیرد عمل اتوپلاستی بیشتر در کسانی که گوش های بزرگ یا ظاهر غیر معمول دارند صورت میگیرد


چه اشخاصی جراحی گوش را باید انجام دهند ؟
اشخاصی که به شکل مادرزادی گوش های بیش از حد بزرگی دارند .

اشخاصی که گوش های نامتقارن دارند

اشخاصی که سایز گوش هایشان با بدنشان متناسب نیست

اشخاصی که گوش هایشان دچار آسیب دیدگی شده است

https://zibaei.center/%D8%AC%D8%B1%D8%A7%D8%AD%DB%8C-%D8%B2%DB%8C%D8%A8%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%DA%AF%D9%88%D8%B4-%DB%8C%D8%A7-%D8%A7%D8%AA%D9%88%D9%BE%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%DB%8C/


4 اردیبهشت 98