در حال بارگزاری....
دانلود

مدیریت تغییر مدیریت توسعه مدیریت شهری مدیریت کارآفرینی مدیریت مشارکتی مدیریت ریس

ویژه متقاضیان مهاجرت، اپلای و دریافت پذیرش از بیزینس اسکول های معتبر دنیا
http://abasaltian.com/apply-mng/
تقویت CV و رزومه علمی جهت مهاجرت، ارتقاء رزومه برای داخل کشور، مهاجرت و اپلای
لیسانس، کارشناسی ارشد، دکتری، پسا دکتری رشته مدیریت
www.Abasaltian.com/?p=3257
مرجع تخصصی ارزیابی، آموزش، مشاوره و پشتیبانی
http://abasaltian.com/apply-mng/ با رعایت اخلاق حرفه ای آکادمیک و حدود قانونی

ویژه دانشجویان و فارغ التحصیلان رشته مدیریت www.Abasaltian.com/?p=3257
کمک در نگارش و چاپ مقالات علمی -
اطلاعات:
http://abasaltian.com/apply-mng/


3 اردیبهشت 97