در حال بارگزاری....
دانلود

راز قبرستان در GAT V یا جی تی ای وی بازی خودم

این قبرستان ارواح دارد من یک بار با ماشین اصل فرانکین امدم و چند دقیقه بازی کردم وماشینم رفت از قبرستان و یک کلت توی یک قبر خالی دیدم و ورداشتم و یک هو انگار یکی هولم داد تو قبر و باختم


13 آبان 98