در حال بارگزاری....
دانلود

راز قبرستان در GAT V یا جی تی ای وی با بازی خودم

این قبرستون ارواح داره من با ماشین اصل فرانکین اومدم ب اینجا و چرخیدم و یهو ماشین غیب شد و رفتم در قبر خالی یه اسلحه کلت گرفتم موقع رفتن یه ارواح پرتم کرد تو قبر و کشته شدم


13 آبان 98