در حال بارگزاری....
دانلود

آموزش ریاضی تعیین علامت -بخش پنجم -تعیین علامت چند جمله ای 1

آموزش ریاضی به صورت ویدئویی - مبحث تعیین علامت - تعیین علامت چند جمله ایی درجه اول 1- مناسب برای سال اول و دوم دبیرستان از مجموعه ی آکادمی خان